สพฐ.แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา