สพฐ. ขอเชิญร่วมโครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT และติวเข้มทุกระดับชั้น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบบ ๑๖๘ [email protected] โรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ๐๒-๒๘๘๕๕๗๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา