ขอเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็ก ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://supremerbotics2015.thailandrobotics.com โทร ๐๒-๒๘๘ ๕๘๙๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1