ผอ.สพป.รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ จาก นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

10617786_1222147941144764_689095783_n 11992540_1222146904478201_1988823894_n 11997050_1222147964478095_1047228127_n 11997223_1222146911144867_368157953_n 11998190_1222147974478094_1696290572_n 11998647_1222146914478200_407956317_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1