มอบทุนการศึกษา

ขอขอบคุณ คุณครูมุกดา  กองชิน

ได้มอบทุนการศึกษา  จำนวน 3 ทุน  ทุนละ  1,000  บาท 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

             1.  เด็กชายชญานนท์ พิมพ์วงษ์  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  2

          2.  เด็กชายอดิศร ชำนาญนา    ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  5

            3.  เด็กหญิงวีร์สุดา กงแก้ว      ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  2/2

DSC_0381 DSC_0390

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.klong 13.com

ติดต่อเรา