สพฐ.ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณและอัจฉริภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนวัตกรรมเกษตรพอเพียงที่ร่วมฝึกปฏิบัติการทำได้จริง ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ และค่ายการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลอง ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประสานงานนายไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ โทร ๐๘๑-๕๖๗๒๘๐๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา