ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๖๔๘๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1