ขอเชิญร่วมบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ในโอกาสที่กรมศิลปากรมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๒๒๑ ๔๔๔๓, ๐๒-๒๒๕๔๕๔๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา