ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา

มูลนิธิ พิเชษฐ์ เทียนทอง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่  มูลนิธิ พิเชษฐ์ เทียนทอง โทร ๐๓๗-๒๒๕๒๑๗ ต่อ ๑๓๒ และ ๐๘๑-๓๑๙๓๗๙๔, ๐๘๑-๙๙๖๑๒๔๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1