ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ให้ใจ…เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑” ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๒-๒๘๒ ๐๑๐๔ ต่อ ๑๒๘ และ www.kidsd.org และ Facebook : KidSD.org ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา