โปรดแจ้งรายชื่อผู้ฝึกสอน

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย “เขียนอ่านประสานใจ”  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 โปรดแจ้งรายชื่อมาที่

[email protected] ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558

…. ศน.ประไพ ฉายอรุณ….

ติดต่อ สพป.สก.1