การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม อำเภอเขาฉกรรจ์

และมีกิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ครูต้นแบบสหกรณ์ ประกวดเรียงความ โดยให้ส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ ได้ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดจากเดิม เป็นภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทุกแห่งส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รายละเอียดดังแนบ

123

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา