ประชาสัมพันธ์ สพฐ.เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดตาม โครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตที่สดใส

เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดตาม โครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตที่สดใส สามารถส่งผลงานไปที่บริษัทโต๊ะกลม จำกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 081-9282900 และ 081-8217038 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558

เอกสารแนบ

44(1)

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1