ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ มีการแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท 1.ประเภทรุ่นอายุ 8-12 ปี 2.ประเภทรุ่นอายุ 13-18 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและเอกสารสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Sportact.obec.go.th หรือเอกสารที่ีส่งมาด้วย

IMG

ติดต่อ สพป.สก.1