ร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูสมพงษ์ บัวพรหม คุณครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ร่วมงานมุทิตาจิต
คุณครูสมพงษ์ บัวพรหม คุณครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง
วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
KA00 KA0 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6

ติดต่อ สพป.สก.1