สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  23  กันยายน  2558

DSC_0398 DSC_0403

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.klong13.com

 

 

ติดต่อเรา