งานแสดงมุฑิตาจิต คุณครูถวัลย์ เฉิดเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

งานแสดงมุฑิตาจิต  คุณครูถวัลย์ เฉิดเพ็ญ

ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  19  กันยายน  2558

DSC_0327 DSC_0946

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.klong13.com

 

 

 

ติดต่อเรา