นักกีฬาวอลเลย์บอลเครือข่ายปางสีดาเข้าขอพรฯ

นายสมศักดิ์ ศรีสุข ผอ.รร.บ้านท่ากระบาก (ประธานเครือข่ายปางสีดา) และนายกอบโชค สิริรันดร์ ผอ.รร.บ้านโป่งดาวเรือง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าขอพรแด่ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

IMG_1387 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391 IMG_1393 IMG_1394 IMG_1395 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1399 IMG_1401

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาย / รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1