การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา๘ องค์ประกอบ

โรงเรียนบ้านหนองหว้ารับ การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ  

ประจำปี ๒๕๕๘  

เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า

DSC00001 DSC00007 DSC00013 DSC00014

ติดต่อ สพป.สก.1