พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ


spd_2013051785540_b

page1

page2

page3

page111

page5

page4

page6

page7

page9

page10

page16

page19

page22

page14

page999

page12

page26

คลิกดูกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

เพิ่มเติมตาม  Link  ด้านล่างค่ะ

images (1)

11111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1