หนูได้จักยานใหมแล้วค่ะ

มูลนิธิ C.C.F. มองจักยานให้นักเรียน c.c.f. โรงเรียนบ้านลุงพลู จำนวน 15 คัน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

1

 

7 6

5

2

3

4

8

c.c.f. มอบจักยานให้หนู
c.c.f. มอบจักยานให้หนู

 

 

Message us