ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนต้นแบบภาษาไทย การคัดลายมือ และโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการอบรมด้าน ไอซีที ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_1193 IMG_1194 IMG_1195 IMG_1196 IMG_1197 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1201 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1204 IMG_1205 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1218 IMG_1219 IMG_1220 IMG_1221 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1224 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1227 IMG_1228 IMG_1229 IMG_1230 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257 IMG_1258 IMG_1259 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264 IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1272 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1275 IMG_1276 IMG_1277 IMG_1278 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1295 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1299 IMG_1300 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1303 IMG_1304 IMG_1305 IMG_1306 IMG_1307 IMG_1308 IMG_1309 IMG_1310 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1314 IMG_1315 IMG_1317 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1348 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1351 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1355 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1360 IMG_1361 IMG_1362 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1367 IMG_1368

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1