เตรียมรับมือน้ำท่วม ปี 2558

จากสถานการณ์น้ำที่เริ่มไหลหลากลงมาตามเส้นทาง
และได้เคลื่อนตัวเข้าโอบรอบบริเวณโรงเรียน
และยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนโอบรอบพื้นที่บริเวณโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคลได้ร่วมกันเก็บของขึ้นที่สูง
เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่อาจเข้าท่วม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางราชการ
128858 128857 128856 128855 128854 128853 128852

ติดต่อเรา