อ่านสารสันติภาพและยืนสงบนิ่ง

โรงเรียนบ้านลุงพลู

อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558

**************

2 1 3 4 5 7 6 8

ติดต่อ สพป.สก.1