มุทิตาจิต ครูดี ศรีอนุบาล ช่วงเย็น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

มุทิตาจิต ครูดี ศรีอนุบาล และ เกษียณอายุราชการ ปรำจำปี 2558
มีข้าราชการครู ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่านดังนี้
1.นายเทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
2.นายจิระ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
3.นายนวรัตน์ เพียสีนุย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
4.นายอุดมศักดิ์ ชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
5.นางดวงใจ นะตาปา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
6.นางระเบียบ ศรีปรางค์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
7.นางจิตติมา เรืองอร่าม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_2293 IMG_2301 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2313 IMG_2315 IMG_2318 IMG_2321

 

ติดต่อเรา