กิจกรรมวันพระ เข้าวัดทำบุญ

กิจกรรมวันพระ เข้าวัดทำบุญ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ในวันพระ  (วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557) 

ณ วัดหนองสมบูรณ์  ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา