โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้บรรยาย

IMG_1128 IMG_1130 IMG_1131 IMG_1132 IMG_1134 IMG_1140 IMG_1141 IMG_1144 IMG_1145 IMG_1146 IMG_1148 IMG_1150 IMG_1155 IMG_1158

IMG_1035 IMG_1036 IMG_1040 IMG_1041 IMG_1045 IMG_1047 IMG_1051 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1057 IMG_1059 IMG_1061 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1127

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา