งานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมฯ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ใด้จัดงานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด่านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี (ระดับประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
-การประกวดวาดภาพ ใด้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ 1.ด.ญ.พิชญ์ชนก เล่ห์สิงห์ ป.6/1
-ครูผู้ปกครอง กิจกรรมประกวดวาดภาพ
1.นายอนิรุจ ปิดทอง ครูผู้สอนวาดภาพ

IMG_5279 - Copy IMG_5281 IMG_5290IMG_5291 IMG_5293 IMG_5297 IMG_5302

ติดต่อ สพป.สก.1