ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต นายจำเนียร พันสีทา (ครูมหา) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต นายจำเนียร  พันสีทา (ครูมหา) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันศุกร์ที่  25  กันยายน  2558  ณ  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

วันศุกร์ที่  25  กันยายน  2558

เวลา  08.30 น.                     พิธีบายศรีสู่ขวัญ,ผูกแขน

เวลา  09.30 น.                     พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน  12  รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา  11.00 น.                     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน  25รูป

เวลา  11.30 น.                     ถวายปัจจัยไทยธรรม

เวลา  11.40 น.                     ชมการแสดง,รำอวยพร,ของนักเรียน (รับประทานอาหาร)

เวลา  12.00 น.                     Presentation (นำเสนอประวัติการรับราชการ)

เวลา  12.20 น.                     ประธานคล้องมาลัย,ให้โอวาท

เวลา  12.30 น.                     ศิษยานุศิษย์ แสดงมุทิตาจิต

เวลา  12.50 น.                     ตัวแทนศิษย์เก่า /นักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา  13.00 น.                     มอบของที่ระลึก

หมายเหตุ  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย  037-247-584

555555

 

ติดต่อเรา