พิธีเปิดอาคารเรียน รร.บ้านคลองเจริญ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนบ้านคลองเจริญได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

IMG_0466 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0474 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0491 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0512 IMG_0517 IMG_0524

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช    ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1