เกษียณ ผอ.วิทธิศักดิ์ สิงหาจุลเกตุ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในงานฉลองวันแห่งเกียรติยศ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ นายวิทธิศักดิ์ สิงหาจุลเกตุ ผอ.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ณ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

IMG_0434 IMG_0435 IMG_0438 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0452 IMG_0454 IMG_0458 IMG_0463

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1