ดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ และแนวทางการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงสนภาครัฐ (ITA) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

IMG_0380 IMG_0381 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0387 IMG_0388 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0399 IMG_0402 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0423 IMG_0428 IMG_0431

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1