ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 1/2558

นายมังกร  อินอำพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

และคณะครูรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

( 8 องค์ประกอบ) 1/2558  วันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน 2558

DSCF5758 DSCF5763 DSCF5770 DSCF5772

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา