รับการประเมินวิทยฐานะ

15 กันยายน 2558 คุณครูจันทร์เพ็ญ เรืองกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากท่านคณะกรรมการ

นำโดยท่านผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

ท่านผอ.สถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม

คุรครูชื่นจิตต์ โหละสุต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองassess_5637 assess_6783 assess_6789_0 assess_9631 assess_9809

ติดต่อเรา