พระครูปลัดสุพรรณ ธมฺมโชติ วัดนาคำ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 17 กันยายน 2558
พระครูปลัดสุพรรณ ธมฺมโชติ วัดนาคำ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ที่โรงเรียนบ้าเทศมงคล
029 028 027 026 025 024 023 022 020 019 018 014 011 010 008 007 003 002

Message us