ประเมินคุณภาพคลองน้ำเขียว

16 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

โดย ท่านรองฯ เรือง จันทพันธ์      ท่านศน. นงนุช สมมิตร       ท่านผอ. สุทธิพงษ์ ทรงศิล

ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวของเราขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวในครั้งนี้ ขอบคุณมากค่ะ

in assess_7490

in assess_177 in assess_750 in assess_1676  in assess_5731  in assess_8499 in assess_8729in assess_3395

ติดต่อเรา