วันที่  16  กันายน  2558

โรงเรียนบ้านคลองหาด  และ โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558

โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

๑. ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม

๒. ผอ.อนนท์  หันทยุง

๓. ศน.วรรณา  แกมนิล

11214133_521691437978711_3431769060059045482_n

12003199_521691524645369_7179385234636148422_n                     12011170_521691394645382_5492635095701563643_n

12036489_521691511312037_7336616180649522036_n                     12036776_521691541312034_2265247977877389272_n

 

ติดต่อเรา