**ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 1/58**

วันที่  15  กันายน  2558

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558

โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

๑. ผอ.พิจิตร  บำรุงชาติ

๒. อ.ธิติมา  โฮมแพน

๓. ศน.สุติมา  คำแฝง

…………………………………………………………………

IMG_2030

IMG_2041

IMG_2043

IMG_2039

IMG_2038

IMG_2044

IMG_2036

IMG_2034

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ

…ทางโรงเรียนจะนำมาปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษาต่อไป…

………………………………………..

ติดต่อเรา