การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการการดำเนินงานตามนโนบาย

นางสาวดวงเดือน  สายทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

คณะครู ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

และการการดำเนินงานตามนโนบาย 

จากท่านศน.ประไพ  ฉายอรุณ ในวันที่ 11 กันยายน 2558

11227910_875326049183258_3088514146764505204_n 11999018_875326262516570_4579675543189300473_n 12006385_875325949183268_3006543321630728887_n 12009563_875326329183230_3615179687654858320_n 12011233_875326375849892_5793502884903065339_n 12011310_875326672516529_8741553469832489554_n 12019948_875326605849869_1513949172852350000_n 12020055_875325975849932_1266956450317656354_n