ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

สโมสรลูกเสือนครนายก จะจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือนครนายก (สาริกา) อำเภอเมองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญช่วย  จันทร์พรหมมา  เบอร์โทรศัพท์ 081-4915727

IMG_0001

ติดต่อ สพป.สก.1