การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

นางสาวดวงเดือน  สายทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

และคณะครูรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

( 8 องค์ประกอบ) 1/2558  วันจันทร์ที่ 14  กันยายน 2558

11987159_1719577771595412_8415387037441693109_n 12003396_1719577851595404_6609241588529077605_n 12004139_1719577791595410_3737661693811671276_n 12011355_1719579111595278_5361307805240583605_n 12020021_1719576348262221_718189283057556955_n

ติดต่อเรา