แจ้งเตรียมอุปกรณ์ประกอบการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนัดจัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว เป้าหมายเป็นโรงเรียน 14 แห่ง นั้น ขอความร่วมมือโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้ารับการอบรม แจ้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ไปด้วย รายละเอียดดังแนบ

3348a

 

ติดต่อ สพป.สก.1