โครงการประกวดท่องพุทธวจน

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาค กลุ่มภาคสงฆ์ที่ ๑๒ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

IMG_01 IMG_0256 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0262 IMG_0264 IMG_0265 IMG_0268 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0277 IMG_0278 IMG_0282 IMG_0284 IMG_0288 IMG_0289 IMG_0291 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0296

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1