ขอเชิญสั่งซื้อสารคดีแห่งศตวรรษชุดตามรอยพระพุทธเจ้า

บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด ขอเชิญท่านร่วมสั่งซื้อ สารคดี ชุด “ตามรอยพระพุทธเจ้า” เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการเรียนการสอน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษา ในราคา ๕๙๙ บาทจากปกติ ๑,๒๐๐บาท พร้อมค่าจัดส่ง EMS สนใจสั่งจองได้ที่ ๐๘๑-๕๕๐ ๙๗๕๓ หรือ ๐๘๑ – ๘๗๗ ๘๐๑๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1