กีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด

 

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จัดงานกีฬาภายในโรงเรียนโดยมีชนิดกีฬา ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล วิ่ง ฯลฯ

และมีกีฬาสืบสัมพันธ์ชุมชุน โดยเป็นการแข่งขันระหว่าง

ครูกับคนในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

ติดต่อเรา