ฉีดวัคซีัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 กันยายน 2558

คุณหมอตรวจสุขภาพนักเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและคางทูม

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 กันยายน 2558

100010011002

Message us