ผอ.สพป.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับมะนาว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยม กำกับดูแลโรงเรียนบ้านซับมะนาว
ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จากสโมสรไลออน์สัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยการนำของไลออน์ กัลยา สุอมรรัตนกุล นายกสโมสรไลออน์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
และคณะ และให้กำลังใจข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

page1 page2 page3 page4 page5 page6

ติดต่อเรา