พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๘ สพป.สระแก้ว เขต๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

IMG_0051 IMG_0034 IMG_0032 IMG_0051 IMG_0034  IMG_0030 IMG_0029 IMG_0028 IMG_0020 IMG_0019 IMG_0017 IMG_0012 IMG_0011 IMG_0008 IMG_0007 IMG_0006 IMG_0005IMG_0161IMG_0113IMG_0109IMG_0107IMG_0103IMG_0097IMG_0059IMG_0055

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1