คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 8 องค์ประกอบ

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งพระยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

DSC06494       DSC06491      DSC06488

DSC06485      DSC06492    DSC06469

  

 

Message us