ประมาทแต่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา

อุทาหรณ์สอนครู

ติดต่อเรา